رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نخست وزیر غنا در مراسم افتتاح مجلس شورای کشور غنا

در روز افتتاح مجلس دوم جمهوری غنا هیات همراه رئیس جمهوری وارد ساختمان مجلس ملی می شود. این مراسم با آداب سنتی پرشکوه و جذابی همراه بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100