رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رادیو اریون

«رادیو اریون» تنها رادیو در جهان که هم با برق هم با باطری و هم با چراغ نفتی کار می کند!

مجله روشنفکر- شماره 335- بهمن 1338

اشتراک گذاری

ارسال نظر