رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آگهی تجاری برای فروش رادیو ویال، برق و باتری

در آغاز کار، رادیوی برقی به دلیل شبانه روزی نبودن برق، کاربردی نداشت. اما فروش رادیوهای برق و باتری در شهرستان ها با استقبال مردم مواجه شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر