رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راهنمای نقشه جنگ در فرانسه

 

راهنمای نقشه جنگ در فرانسه

مناطق نارنجی: بخش مقاومت آلمانها- مناطق قرمز: سر پل در روز 25 ژوئن1924- هاشور نارنجی: موقعیت 25 اوت 1994- مناطق مشخص شده با نقطه های آبی قسمت های غیر قابل دسترسی که نیروهای مقاومت در آنجا جمع شده اند.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100