رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راه قم به اصفهان

ماشینی قدیمی در جاده قم به اصفهان، مربوط به زمانی که تعداد انگشت شماری ماشین در جاده ها وجود داشت

اشتراک گذاری

ارسال نظر