رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست ردیف اول:«میرزا زمان» امیر دیوان-«میرزا عبدالله مستوفی»(حلف)-«میرزا فتح الله لشکر»

ردیف دوم:«میرزا عنایت الله» امین لشکر-«میرزا محمد قوام الدوله»-«میرزا سیدجعفرخان مشیرالدوله»    

اشتراک گذاری

ارسال نظر