رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رسام عرب زاده

سید ابوالفتح زیدی لطیفی مشهور به سید ابوالفتح رسام عرب‌زاده، معروف به رسام عرب‌زاده  از طراحان برجستهٔ فرش بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100