رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رضا ارحام صدر

رضا ارحام صدر بنیان‌گذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100