رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رهبران ویت کنگ

«ترن بوکیم» ، عضو هیأت رئیسه کمیته مرکزی جبهه ملی آزادی ویتنام جنوبی ، رئیس کمیته ملی امور خارجه _رئیس انجمن آزادی دانش آموزان ویتنام جنوبی و عضو دائمی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک ویتنام جنوبی

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر