رفتن به محتوا رفتن به فوتر

“روباه پیر” در لانه

آدنائر، صدراعظم فناناپذیر

آدنائر گفت: شما باید صبر زیادی داشته باشید تا مانند من به سن پیری برسید، اما درعین حال، جوان باشید. راز من چیست؟ عدم اعتیاد به سیگار، رعایت رژیم غذایی و تلاش برای عدم نگرانی درباره امور.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100