رفتن به محتوا رفتن به فوتر

“من عاشق باغ خودم هستم”. این سخن مردی است که چرچیل او را اینگونه توصیف کرده است: بزرگ ترین مرد نسل خود از زمان بیسمارک.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100