رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تخمین روزنامه های مصری از مستقبلین دکتر مصدق

 

روزنامه های مصری و خبرگزاری های بین المللی ، مستقبلین از دکتر مصدق را دو میلیون نفر تخمین زده بودند

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100