رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رو به اسارت

نیروهای لهستان که  جزو ارتش مدافع  ورشو بودند ،  در 27 سپتامبر 1939 به  سوی  اسارت حرکت کردند. لهستان به  حاکمیت آلمان سپرده شد و آلمانها هر جا  نخبگان  لهستانی  یافتند ، همه را حذف و نابود کردند. لهستان به جامعه ای از نیروی کار ضعیف مبدل شد که در خدمت برآوردن نیازهای آلمان بود . تعدادی  از رهبران که موفق به  فرار از کشور شدند ، دولت لهستان را در تبعید ،تشکیل دادند و همزمان ارتش لهستان نیز به وسیله بخشی از نیروهای نظامی شکل گرفت  که  موفق به  گذر از مرزهای کشور شده بودند.

برگرفته از کتاب جنگ از نمای نزدیک _ از پاول بِرور

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر