رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رژه پیروزی ارتش سرخ

 

سربازان و افسران شوروی با مردم برلین دوست شده اند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100