رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ساعت داماس و ناوزر

نام داماس و ناوزر با شادروان صمد رضوان گره خورده است. او انگلیسی نام خود را برعکس کرده و بر روی این ساعت ها نهاد ، یعنی صمد به داماس و رضوان به ناوزر مبدل شد.

سال 1343

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100