رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ساعت مشیرالسلطنه

فضایی از یک محله قدیمی در کوچه ها و گذرهای پشت ساعت مشیرالسلطنه به نام گذر مهدی موش

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100