رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سالن تئاتر تابستانی تماشاخانه تهران، نمایش رومئو ژولیت با کارگردانی رفیع حالتی، تابستان 1332

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100