رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سالن تابستانی تماشاخانه تهران در باغ علاءالدوله

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100