رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سرباز ارتش سرخ

سرباز زندانی ارتش سرخ چین که منتظر است تا توسط نیروهای سازمان ملل مورد بازجویی قرار گیرد

برگرفته از کتاب«قرن»- «ریچارد اسلگمن»

اشتراک گذاری

ارسال نظر