رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سرهنگ نیدر مایر

سرهنگ «نیدر مابر» رئیس گروهی از جاسوسان آلمانی در ایران

او برای ایجاد آشوب در هندوستان و افغانستان از راه ایران ، به افغانستان رفت. از او کتاب خاطراتی نیز به یادگار مانده است. در این عکس «مایر»  در لباس عشایر ایران دیده می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر