رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفارت فرانسه در خیابان نوفل لوشاتو

 

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100