رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفارت مصر در جاده قدیم شمیران، نرسیده به میدان تجریش

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100