رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر در روزگاران قدیم

در گذشته و در دوره‌های بسیار دور، جابه جایی مردم تنها توسط چهار پایان صورت می‌گرفت،البته شایان ذکر است که نوع وسیله نقلیه  با توجه به وضعیت مالی و جایگاه اجتماعی افراد، متفاوت بود. به عنوان مثال افراد پر درآمد، جزء طبقات بالای مالی و اجتماعی از وسیله‌ای متفاوت به نام دلیجان که نوعی از گاری مسافری به حساب می آمد، استفاده می‌کردند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر