رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر دکتر آدنائر صدراعظم آلمان به ایالت متحده امریکا

این نخستین سفر او به ایالت متحده بود. در فرودگاه هوور وزیر خارجه امریکا و سایر منصبان به او خوشامد گفتند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100