رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سقاخانه در حیاط حرم شاه عبدالعظیم (ع) دهۀ 20

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100