رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان محمود اول

«سلطان محمود اول» 

با برکناری عموی خود«احمد سوم» به سلطنت رسید. از رویدادهای مهم زمان او جنگ با اتریش، ایران و روسیه بود.«سلطان محمود اول» به «گوژپشت» شهرت داشت.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر