رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان مراد ثانی

«سلطان مراد ثانی» 

ششمین سلطان امپراتوری عثمانی بود. عثمانیان در زمان سلطنت او وارد جنگ با«ونیز» شدند و«صربستان» را تا «رود دانوب» و «بلغارستان» فتح کردند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر