سندی پیرامون قدمت خاندان «سادات موسوی زنجان» (موسوی ها و میرزایی ها)

 

تصویری نویافته ازوقفنامه مرحوم امیرسلیم زنجانی ،جدمشترک خاندان موسوی ها و میرزائیهای(آل سیدشاهی) زنجان ،که بسال ۱۱۳۱ قمری برپشت کتاب :البدایه فی علم الدرایه(متوفی بسال ۱۱۴۸قمری) بتحریرآمده
– – – – – – – – – – – – –
هوالواقف بالحق ، بسم الله خیرالاسماء
وقف موئبد شرعی و حبس مخلّد اسلامی نمود قربه الی الله ونیلا لثوابه ،سیادت ونجابت پناه ،امیرمحمدسلیم زنجانی ،ابن المرحوم امیر برهان الدین الحسینی(الموسوی) ؛این کتاب را باهفتادوپنج جلد کتاب دیگربرطلبه علوم دینیّه وعارفان معارف یقینیه که ازخواندن آنهابهرمندگشته و واقف را بدعای خیریاد نمایند؛ وثواب اینرا هدیه نمود بارواح کثیرالفتوح ارواح چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین ؛ وتولیت آنرا مفوّض ومرجوع داشت به ارشداولاد ذکور خودمشروط بشروطیکه مسطوراست،درظَهرکتب مبسوطه که رعایت هریک ازآنها ازجمله امورواجبه است،وقفاََعاماَصحیحاَشرعیاَاسلامیّاَ ،فمن بدّله بَعدماسمعه فاِنمااسمه(اثمه)علی الذین یُبدّلونه،ان الله سمیع علیم ، وکان ذالک فی شهرربیع الاول ۱۱۳۱سنه

 

 

این وقف نامه مربوط می شود به 312 سال پیش و موضوع آن وقف کتاب «البدایه فی علم الدرایه » به همراه هفتاد و پنج جلد کتاب دیگر است که توسط امیر سلیم فرزند امیر برهان الدین وقف شده است، برای استفاده اهل علوم عقلیه و دینیّه . توضیح آنکه امیر سلیم از شاگردان مجلسیِ اول بوده و جد اعلای خاندان های سادات موسوی و زنجان (میرزایی ها و موسوی ها) است.

 

(برگفته از آرشیو میرغوغا (موسوی) )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *