رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقسیم سهام قریه مهرآباد

مربوط به ارتیه«آیت الله سید کاظم میرزایی»فرزند«حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی»و سهم الارث«آقای جمال الدین عزی»فرزند«مرحوم آقا میرزا ابراهیم مجتهدزنجانی»فرزنددیگر«حاج میرزا ابوالمکارم»  

اشتراک گذاری

ارسال نظر