رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهبد هوبارت ریموندگی

سپهبد هوبارت ریموندگی فرمانده لشگر پیاده آمریکا ،موفق گردید قوای خود را در ساحل شبه جزیره کره در نقطه ای نزدیک موهانگ در شمال پوسان فرود آورد.

او یکی از افسران لایقی است که با درجه ستوان دومی در نخستین جنگ جهانی اول شرکت کرده و پس از طی درجات در سال 1945 به درجه سرهنگی نائل آمد. طی جنگ دوم جهانی او رئیس ستاد لشگر هفتم آمریکا بود و در جنگ های شمال آفریقا _ تونس و سیسیل شرکت نمود. بعداً به ریاست ستاد لشگرهای سوم و پانزدهم آمریکا تحت فرماندهی ژنرال پاتن منتقل و مدتی نیز در جنگ های میان فرانسه و آلمان شرکت نمود.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر