رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهدار اعظم و جمعی از نامداران آن زمان

1.محمد ولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم بعدی) 2. صاحب اختیار غفاری 3. محسن خان مشیرالدوله 4.  عبدالحسین میرزا نصرت الدوله (فرمانفرمای بعدی ) 5.  محمود خان حکیم الملک 6.  امین الدوله 7.  مشیرالدوله پیرنیا 8.  حاج علی قلی خان 9.  عماد الاطباء 10.  عماد نظام 11.  مهندس الممالک 12. سردار اسعد بختیاری  

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

 

                                                                                                                                                        

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر