رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ردیف‌های سیم‌خاردار، خندق‌ها را از دشمن محافظت می‌کرد. سربازان سیم‌چین‌ها را برای باز کردن راه جهت پیشروی نیروهای خودی مورد استفاده قرار می‌دادند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100