رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شال، پارچه نواری به عرض ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر و طول حدود ۳۰ الی ۳۲ متر است که از پشم بز مَرغُز (گونه‌ای خاص مناطق کردستان) برای تهیه آن استفاده می‌شود. شال مختص مناطق کردستان بوده و شهر تاریخی آرمرده از شهر‌های تابعه شهرستان بانه خاستگاه هنر شال بافی به شمار می آید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر