رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده عبدالحسین‌ میرزا ملقب به فرمانفرما

شاهزاده عبدالحسین میرزا ملقب به فرمانفرما، در زمان احمد‌شاه قاجار نخست وزیر ایران شد

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100