رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده عبدالحسین‌ میرزا ملقب به فرمانفرما

شاهزاده عبدالحسین میرزا ملقب به فرمانفرما، در زمان احمد‌شاه قاجار نخست وزیر ایران شد

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100