رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده عبدالعظیم و تصاویر مربوط به آن

 

 

گارت ماشین و سالن انتظار ایستگاه راه آهن شهری که به شهرری ختم می شد و تصویری از مرشد سکینه در حال معرکه گری

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100