رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده عبدالعظیم و تصاویر مربوط به آن

ترن شاهزاده عبدالعظیم (ع) «ماشین دودی» در ایستگاه گار ماشین، تهران (دهۀ 20)

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100