رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده عبدالعظیم و تصاویر مربوط به آن

صحن شاه عبدالعظیم (ع)، 1325

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100