شاهزاده یوسف میرزا فرزند شاهزاده عبداله میرزا دارا پسر یازدهم فتحعلی شاه

شاهزاده یوسف میرزا فرزند شاهزاده عبداله میرزا دارا پسر یازدهم فتحعلی شاه

یوسف میرزا داییِ آقاخان مظفرالدوله، علیقلی خان مظفرالدوله و سرتیپ حسین پاشاخان، مظفرالسلطنه اول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *