رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاه و ملازمانش

«مظفرالدین شاه» ایستاده در داخل کالسکه و شخصی که با علامت ضربدر مشخص شده،«حکیم الملک» است  

اشتراک گذاری

ارسال نظر