رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شبیه سربلند عربی

نقاشی از قرن یازدهم- هندوستان

نوشته ذیل نقاشی«شبیه سربلند عربی» نشان می دهد که این تصویر از یک اسب عربی با نام«سربلند» رسم شده است. جالب است که نام و تصویر اسب یکی از اشراف زادگان از چهارصد سال پیش باقی مانده ولی  هنرمند این اثر ارزشمند، شناخته شده نیست! 

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر