رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شتر دو کوهان

شتر دو کوهان، وسیله ای برای حمل بار و مسافر در عهد قدیم

اشتراک گذاری

ارسال نظر