رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرکت آلپ با مسئولیت محدود

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش-فرهاد هرمزی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100