رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شمس العماره

عمارت شمس العماره در موقع انعقاد سلام در روز چهاردهم شهر جمادی الثانیه 1317 عکس برداشته شد. غلام خانه زاد«ابراهیم»

اشتراک گذاری

ارسال نظر