رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شهردار برانت در مجلس نمایندگان

شهردار برانت و اعضای سنا در مجلس نمایندگان ، در کنار برانت (نفر وسط) شهردار آلبرتز و سناتور هوپ نشسته‌اند

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100