رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شکار در دره رزک

روز سه شنبه ۱۷ذی الحجه الحرام ۱۳۲۰ که بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ارواحنا فداه که در اوطوموبیل، سوار بودند و به شکار تشریف می بردند، در درّه رزک، شکار، نزدیک آمد ،قوچ را در میان اوطومبیل در ۳۰۰ ذرعی به دست مبارک صید فرمودند 

اشتراک گذاری

ارسال نظر