رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پلنگی است که من زده ام!(احتمالاً خط ناصرالدین شاه است)

اشتراک گذاری

ارسال نظر