رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا ابراهیم صحافباشی تهرانی»بازرگان متجدد و آزادیخواهی بود که کالاهای چینی و ژاپونی را به ایران وارد کرده و می فروخت. او از نخستین کسانی است که در ایران سینما بنیاد نهاد و بنا به اشاره مرحوم«حسین گل گلاب»در عکاسی نیز دست داشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر