رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صراف در زمان قدیم

یک صراف و دو مامور نظمیه برای حفظ امنیت در کنار بانک شاهی- میدان توپخانه طهران 

با تشکر از استاد هویدا

اشتراک گذاری

ارسال نظر