رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حجاری میان طاق بسطام

سیاحان، تاریخ‌پژوهان و جغرافی‌نویسان دوره‌ اسلامی، ضمن توصیف سنگ‌نگاره‌های تاق بستان، از این محوطه با نام‌های متفاوتی یاد کرده‌اند.«ابن فقیه» و«ابن رسته» این مکان را «شبدیز» و«یاقوت حموی» آن را «قصر شیرین» نامیده است. همچنین «حمدالله مستوفی» آن را «طاق بسطام» و عده‌ای دیگر آن را «طاق بهستون»،«طاق بیستون» و «تخت بستان» نامیده‌اند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر