رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طلبکاری شرم آور متجاوزین خارجی

در جنگ جهانی اول، به محض اعلام جنگ از طرف دولت های اروپایی، دولت ایران اعلام بی طرفی کرد. شوربختانه درگیری دولت های متخاصم هنوز به صورت کامل آغاز نشده بود که چریک های عثمانی که متحد دولت امپراطوری آلمان بودند، به بهانه اینکه تعدادی از افراد مصلح روس در آذربایجان پایگاه نظامی دارند وارد خاک ایران شده و تبریز را تصرف کردند.

بدین ترتیب بدون اینکه به اعلام بی طرفی ایران و خسارت های مالی بسیار و قحطی و گرسنگی ،توجهی شود ، میهن ما عملاً وارد بزرگترین جنگ تاریخ شد که حاصل آن میلیون ها تلفات جانی بود. جالب این است که این متجاوزین آنچنان که در این سند می بینید، از دولت ایران طلبکار هم شده اند.

بدین ترتیب ورود عثمانی به جنگ، منجر به سقوط آن امپراطوری 600 ساله شد و ایران بی طرف را ناخواسته عرصه کشمکش روس و انگلیس و جاسوسان امپراطوری آلمان کرد و قحطی ناشی از جنگ ،میلیون ها ایرانی را به کام مرگ برد.

متن سند:

جناب اجل اکرم افخم

شرف دارم خاطر جناب مستطاب عالی را مستحضر سازم از اینکه از قرار راپورتی که از ویس قنسول ( معاون قنسول گری) انگلیس مقیم همدان رسیده که ویس قونسول آلمان در آنجا مثل وکیل آلمان در کرمانشاهان می گوید خیال دارد حمله به مامورین قونسولگری های  انگلیس و روس ببرد و آنها را مجبور کند از محل ماموریت خود بروند (بیرون)، و جمعی معتنابه از اشرار را تهیه  و مسلح نموده که این تهدید را به موقع اجرا گذارد .یقین دارم که دولت علیه ایران ملتفت مسئولیت خود در حفاظت موثره کامله مامورین قونسولگری دول مسمّابه (نامبرده فوق) می باشند. معذالک فریضه خود می دانم جناب مستطاب عالی را مستحضر سازم از اینکه هرگاه صدمه به ویس قونسول انگلیس یا رعایای انگلیس در همدان، وارد آید، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان ،شخص دولت ایران را مسئول خواند دانست.

در این موقع احترامات فائقه را تمدید می نماید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.